קטגוריות נבחרות

שטר חוב | ערבות

מהו שטר חוב?
המונח שטר חוב מתייחס בדרך כלל להתחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר ללא תנאי סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או  במועד עתידי כלשהו הקבוע מראש.
[הגדרת שטר חוב בסעיף 84 לפקודת השטרות]

שטר חוב בחוזה שכירות
התחייבות בכתב של השוכר לשלם לבעל הנכס את הסכום הנקוב בשטר חוב מייד עם דרישתו הראשונה. שטר חוב מאפשר לבעל הנכס לפתוח מייד כנגד השוכר הליכי הוצאה לפועל ללא הגשת תביעה לבית המשפט.

מהי ערבות?
חוזה בין שלושה צדדים שבו הצד הראשון (הערב) מתחייב לקיים את התחייבותו של הצד השני (החייב) כלפי הצד השלישי (מקבל הערבות).
[סעיף 1 לחוק הערבות]

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
כתב ערבות - עסקי ספיריטוס 12/08/2009
כתב ערבות [צמוד למדד] משרד המסחר והתעשייה 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד TZAG 04/08/2009
כתב ערבות אישית לטובת ספק עבור קבלת סחורה ו/או ציוד nana10 04/08/2009
כתב ערבות ללא הגבלה בסכום חוזה שכירות 2 ערב הסכמים 06/02/2012
כתב ערבות לספק עבור אספקת מוצרים OMI 12/08/2009
כתב ערבות מוגבלת בסכום חוזה שכירות 2 ערבים הסכמים 06/02/2012
ערבות בנקאית למכרז מכבי בריאות 12/08/2009