קטגוריות נבחרות

הסכם סודיות

הסכם סודיות , סודיות , ויתור על סודיות , שמירת סודיות, התחייבות לשמירת סודיות, כתב סודיות, הצהרת סודיות , הסכם שמירת סודיות , חוזה סודיות.

למושג "הסכם" או "חוזה" עשויים להיות מובנים שונים בהתאם להקשר שבו הוא מופיע. לעיתים המושג הסכם מבטא את הפעולות המשפטיות שתוצאתן היא הסכם. לעיתים המושג הסכם מבטא את המסמך הסופי שמבטא את רצונות הצדדים.

הסכם או חוזה יכול להיווצר בכתב או בעל פה. בהסכמים וחוזים שנכרתים בעל פה קיים לעיתים קושי בסיסי ומהותי להוכיח מה היתה הכוונה המלאה והמדוייקת של הצדדים. העלאת הסיכום בין הצדדים על הכתב בהסכם או חוזה עשויה לייתר רבים מאותם ויכוחים וסכסוכים.

אתר "contracts" ריכז עבורכם דוגמאות של מאות הסכמים חוזים וטפסים משפטיים בנושאים רבים בהתאם לתחום שבו הם עוסקים. כל המסמכים באתר מובאים לשם התרשמות בלבד. 
 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם סודיות DSY 22/09/2009
טופס 5א - כתב ויתור על סודיות משרד המשפטים 12/07/2009
כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות של בעל מניות בחברה רו"ח בחרי ושות' 22/09/2009
כתב התחייבות לשמירת סודיות בטרם מצגת פורטל קהילות 27/07/2009
כתב סודיות לפני התקשרות בעסקה DSY 27/07/2009