קטגוריות נבחרות

חוזה עבודה

חוזה עבודה הוא הסכם הנחתם על ידי מעביד ועובד ומפרט את תנאי העסקתו של העובד, חובותיו כלפי המעביד וזכויותיו.


ככלל, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה: חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת (זהו הסוג הרגיל); חוזה עבודה לתקופה מסוימת הקצובה במפורש בחוזה; חוזה עבודה לביצוע משימה מסוימת (לדוגמה התמחות במשרד רואי חשבון).


הסכם עבודה יכלול את תנאי ההעסקה העיקריים של העובד, ולרבות (אך לא רק): פרטי המעביד והעובד; תאריך תחילת העבודה ; תיאור התפקיד ; שכר וזכויות נוספות של העובד; שבוע העבודה; ועוד.

באתר ההסכמים "contracts" תוכל למצוא דוגמאות חוזים בחינם לפני ראיון עבודה והתחלת עבודה אצל מעביד חדש.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם הלוואה עובד מעביד רו"ח בחרי ושות' 04/08/2009
הסכם העסקה עובד זר, סיעוד job-center 12/07/2009
הסכם סיום העסקה LawForums 09/07/2009
הסכם עבודה אישי רו"ח ברוך מלכה 09/07/2009
הסכם עבודה אישי דפי זהב 09/07/2009
הסכם עבודה אישי פורטל קהילות 27/07/2009
הסכם עבודה אישי מזכירה ההסתדרות הרפואית בישראל 09/07/2009
הסכם עבודה קיבוצי אגד 04/08/2009