קטגוריות נבחרות

הסכמי מכר (כללי)

"מכר" הוא הקנייה של נכס לאדם אחר תמורת מחיר (לדוגמה הסכם למכירת מכונית).
בהתאם לחוק המכר, התשכ"ח-1968, החיובים העיקריים של המוכר הם, בין היתר, למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות בו כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת של צד שלישי.
המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם מסר לקונה רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; או נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; או נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; או נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; או נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.
החיובים העיקריים של הקונה הם לשלם למוכר את המחיר ולקבל את הממכר. בנוסף חלים על הקונה, בין היתר, חיובים לבדוק את הנכס עם קבלתו, להודיע למוכר על אי-התאמה בנכס, לתת למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר ועוד.

 

תודה על ההקדמה לעורך דין יריב דן, המתמחה בעריכת הסכמים.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם למכירת גור כלבים או כלב בוגר החוג הישראלי לכלבי רועים 19/08/2009
הסכם למכירת טובין/מיטלטלין/רכוש [תכשיטים] משרד המשפטים 09/07/2009
הסכם למכירת מערכת חנות וירטואלית v-shop 19/08/2009
הסכם למכירת רכב קשת שמאות וייעוץ בע"מ 27/07/2009
הסכם למכירת רכב תפוז 27/07/2009
הסכם למכירת רכב madas 27/07/2009
הסכם לרכישת רכב לפי דין תורה דין תורה 27/07/2009
הסכם מתנה - מיטלטלין | רכוש חוזים 04/08/2009