קטגוריות נבחרות

טפסים: חברות ושותפויות

טופס הוא מסמך תבניתי המיועד לקליטת מידע. טופס מכיל בדרך כלל הוראות, כותרות או שאלות שלצידן מסומנים מקומות פנויים למילוי פרטים.

טפסים מהווים כיום חלק מרכזי ביותר בחיינו. בכל פניה לרשות ציבורית אנו נדרשים למלא ולהגיש לרשות טפסים שונים. כאלה הם למשל טופס 4, שהינו בקשה לחיבור בניין חדש לרשתות החשמל, המים והטלפון; טופס 17, המהווה התחייבות של קופת חולים להשתתף בהוצאות בעת הפניית חולה לאשפוז או לרופא מומחה; טופס 106, הנערך על ידי המעביד ומכיל סיכום שנתי של המשכורת ששולמה לעובד; ועוד.

היכרות מוקדמת עם הטופס הנכון יכולה לחסוך זמן יקר וטרחה מרובה.

אתר ההסכמים "contracts" ריכז עבורכם דוגמאות של עשרות טפסים במגוון רחב של נושאים. הטפסים הרבים באתר מסודרים בהתאם לתחום שבו הם עוסקים. יש לזכור כי כל המסמכים באתר ההסכמים "contracts" מובאים לשם התרשמות כללית, וכי הנוסח המחייב הינו זה המצוי בידי הרשות הרלוונטית.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000,000 (כולל תקנון) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 100 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון חברה) משרד המשפטים 14/03/2011
בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל במסלול מהיר - 1,000 מניות מתוך 1,000 (כולל תקנון) משרד המשפטים 14/03/2011
טופס בקשה לקבלת נסח חברה/שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לרישום שותפות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס דוח הקצאת מניות (טופס 4) משרד המשפטים 12/07/2009
טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5) משרד המשפטים 12/07/2009