קטגוריות נבחרות

טפסים: פירוק ופשיטת רגל

טופס הוא מסמך תבניתי המיועד לקליטת מידע. טופס מכיל בדרך כלל הוראות, כותרות או שאלות שלצידן מסומנים מקומות פנויים למילוי פרטים.

טפסים מהווים כיום חלק מרכזי ביותר בחיינו. בכל פניה לרשות ציבורית אנו נדרשים למלא ולהגיש לרשות טפסים שונים. כאלה הם למשל טופס 4, שהינו בקשה לחיבור בניין חדש לרשתות החשמל, המים והטלפון; טופס 17, המהווה התחייבות של קופת חולים להשתתף בהוצאות בעת הפניית חולה לאשפוז או לרופא מומחה; טופס 106, הנערך על ידי המעביד ומכיל סיכום שנתי של המשכורת ששולמה לעובד; ועוד.

היכרות מוקדמת עם הטופס הנכון יכולה לחסוך זמן יקר וטרחה מרובה.

אתר ההסכמים "contracts" ריכז עבורכם דוגמאות של עשרות טפסים במגוון רחב של נושאים. הטפסים הרבים באתר מסודרים בהתאם לתחום שבו הם עוסקים. יש לזכור כי כל המסמכים באתר ההסכמים "contracts" מובאים לשם התרשמות כללית, וכי הנוסח המחייב הינו זה המצוי בידי הרשות הרלוונטית.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
טופס 1 - בקשה לפירוק חברה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס 13 - הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל משרד המשפטים 12/07/2009
טופס 4 - בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל משרד המשפטים 12/07/2009
טופס 5 - דין וחשבון על חובות ונכסים משרד המשפטים 12/07/2009
טופס 5א - כתב ויתור על סודיות משרד המשפטים 12/07/2009
טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני/נאמן/מפרק חברה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס משולב - דו"ח על מצב עסקים בעניין פושט הרגל / החברה בפירוק משרד המשפטים 12/07/2009
מדריך: דף מידע למגיש בקשה לצו כינוס ולהכרזתו פושט רגל משרד המשפטים 12/07/2009