קטגוריות נבחרות

המחאת זכות

המחאה , המחאת זכות , המחאת חיובים , המחאת זכויות , כתב המחאה , ביטול המחאה , תוקף המחאה , הסכם המחאת זכות , טופס המחאת זכות , הודעה על המחאת זכות.

למושג "הסכם" או "חוזה" עשויים להיות מובנים שונים בהתאם להקשר שבו הוא מופיע. לעיתים המושג הסכם מבטא את הפעולות המשפטיות שתוצאתן היא הסכם. לעיתים המושג הסכם מבטא את המסמך הסופי שמבטא את רצונות הצדדים.

הסכם או חוזה יכול להיווצר בכתב או בעל פה. בהסכמים וחוזים שנכרתים בעל פה קיים לעיתים קושי בסיסי ומהותי להוכיח מה היתה הכוונה המלאה והמדוייקת של הצדדים. העלאת הסיכום בין הצדדים על הכתב בהסכם או חוזה עשויה לייתר רבים מאותם ויכוחים וסכסוכים.

אתר "contracts" ריכז עבורכם דוגמאות של מאות הסכמים חוזים וטפסים משפטיים בנושאים רבים בהתאם לתחום שבו הם עוסקים. כל המסמכים באתר מובאים לשם התרשמות בלבד. 
 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הודעה על המחאת זכות שקד שירותים משפטיים 22/09/2009
הודעה על המחאת זכות משרד המשפטים 18/08/2010
המחאת זכות הסכמים 18/08/2010
המחאת זכות בלתי חוזרת הסכמים 22/09/2009
המחאת זכות לקבלת תשלום הסכמים 22/09/2009
טופס הודעה על המחאת זכות משרד המשפטים 12/07/2009
כתב המחאת זכויות הסכמים 22/09/2009
כתב המחאת זכות הסכמים 22/09/2009