קטגוריות נבחרות

מדריכים: עבודה | העסקה

חוזה עבודה הוא הסכם הנחתם על ידי מעביד ועובד ומפרט את תנאי העסקתו של העובד, חובותיו כלפי המעביד וזכויותיו.

ככלל, ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה: חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת (זהו הסוג הרגיל); חוזה עבודה לתקופה מסוימת הקצובה במפורש בחוזה; חוזה עבודה לביצוע משימה מסוימת (לדוגמה התמחות במשרד רואי חשבון).

הסכם עבודה יכלול את תנאי ההעסקה העיקריים של העובד, ולרבות (אך לא רק): פרטי המעביד והעובד; תאריך תחילת העבודה ; תיאור התפקיד ; שכר וזכויות נוספות של העובד; שבוע העבודה; ועוד.
באתר "contracts" תוכל למצוא דוגמאות חוזים בחינם לפני ראיון עבודה והתחלת עבודה אצל מעביד חדש.

 

תודה על ההקדמה לעורך דין יריב דן המתמחה בעריכת הסכמים וחוזים. 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
מדריך מקוצר לעובד המפוטר ההסתדרות החדשה 30/07/2009
מדריך: העסקת עובדים זרים משרד המסחר והתעשייה 21/09/2009
מדריך: העסקת עובדים זרים [תושבי חוץ] ש.י.ל - שירות יעוץ לאזרח 21/09/2009
מדריך: זכותון לעובדים זרים משרד המסחר והתעשייה 21/09/2009
מדריך: חוק פנסיה חובה ההסתדרות החדשה 30/07/2009