קטגוריות נבחרות

חוזה עבודה מגזר ציבורי

חוזה עבודה מגזר ציבורי

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
חוזה עבודה אישי - חברה ממשלתית משרד האוצר 24/11/2009
חוזה עבודה אישי - מנכ"ל תאגיד סטטוטורי משרד האוצר 24/11/2009
חוזה עבודה אישי - רשות מקומית משרד האוצר 24/11/2009