קטגוריות נבחרות

צוואה | צוואה הדדית

הסכמים וחוזים תופסים חלק מרכזי וחשוב בחיינו גם בתוך המשפחה. פעמים רבות מתברר כי קיימת חשיבות רבה להסדיר מראש ובאופן ברור את הזכויות של בני המשפחה זה כלפי זה, שכן כאשר מתגלעים מחלוקת או סכסוך הם עלולים להיות עזים במיוחד בשל הרגשות המעורבים בעניין.

צוואה - ירושה
חוק ירושה קובע מה ייעשה שרכושו של אדם לאחר מותו. "צוואה" היא מסמך משפטי שבו מצווה האדם עצמו עוד בחייו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. כאשר אדם מצווה בצו צוואה מה ייעשה בעיזבונו או בחלק ממנו, לא יחול על העיזבון או חלקו ההסדר המלא הקבוע בחוק ירושה.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם מתנה - דירת מגורים | מקרקעין חוזים 04/08/2009
טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשת צו קיום צוואה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הודעה ליורש על פי צוואה משרד המשפטים 12/07/2009
מדריך: מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה משרד המשפטים 12/07/2009
שטר צוואה What2Do 09/07/2009
שטר צוואה דין תורה 09/07/2009
שטר צוואה לאיש דעת 09/07/2009