קטגוריות נבחרות

טפסים: ירושה

טופס הוא מסמך תבניתי המיועד לקליטת מידע. טופס מכיל בדרך כלל הוראות, כותרות או שאלות שלצידן מסומנים מקומות פנויים למילוי פרטים.

טפסים מהווים כיום חלק מרכזי ביותר בחיינו. בכל פניה לרשות ציבורית אנו נדרשים למלא ולהגיש לרשות טפסים שונים. כאלה הם למשל טופס 4, שהינו בקשה לחיבור בניין חדש לרשתות החשמל, המים והטלפון; טופס 17, המהווה התחייבות של קופת חולים להשתתף בהוצאות בעת הפניית חולה לאשפוז או לרופא מומחה; טופס 106, הנערך על ידי המעביד ומכיל סיכום שנתי של המשכורת ששולמה לעובד; ועוד.

היכרות מוקדמת עם הטופס הנכון יכולה לחסוך זמן יקר וטרחה מרובה.

אתר ההסכמים "contracts" ריכז עבורכם דוגמאות של עשרות טפסים במגוון רחב של נושאים. הטפסים הרבים באתר מסודרים בהתאם לתחום שבו הם עוסקים. יש לזכור כי כל המסמכים באתר ההסכמים "contracts" מובאים לשם התרשמות כללית, וכי הנוסח המחייב הינו זה המצוי בידי הרשות הרלוונטית.

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
טופס בקשה לביצוע החזר משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשה לקבלת העתק צו ירושה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשת צו ירושה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס בקשת צו קיום צוואה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הודעה ליורש על פי דין משרד המשפטים 12/07/2009
טופס הודעה ליורש על פי צוואה משרד המשפטים 12/07/2009
טופס מסמכי יסוד בבקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע משרד המשפטים 12/07/2009