קטגוריות נבחרות

חוזה שכירות

חוזה שכירות - שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות. חוזה שכירות יסדיר את זכויות חובות הצדדים ויפרט בדרך כלל, בין היתר, את פרטי הצדדים, הנכס המושכר, תקופת השכירות, התמורה והתחייבויות וזכויות נוספות.
חוזה שכירות בלתי מוגנת - הוא הסכם שלא עליו חוק הגנת הדייר, שהינו חוק המקנה לשוכר נכס זכויות מיוחדות, לרבות זכות להחזיק בנכס בפועל כל ימי חייו מבלי שניתן לפנותו, אלא בדרכים הקבועות בחוק.
חוזה שכירות משנה - הינו הסכם שנכרת בין שוכר של נכס לבין צד שלישי (שאינו המשכיר), שבו משכיר השוכר לצד השלישי את הנכס או חלק ממנו. 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם להארכת שכירות לוח סטיקר 09/07/2009
הסכם להארכת שכירות פסגות רום 09/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת פסגות רום 09/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת Dirot7 27/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת פורטל קהילות 27/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת אוניברסיטת ת"א 27/07/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת – משפט עברי דין תורה 04/08/2009
הסכם שכירות בלתי מוגנת (2) פורטל קהילות 27/07/2009